Sunday, December 23, 2007

Sekilas mengenali Bediuzzaman Said Nursi


Pada tahun 1997, ketika itu saya di Nilam Puri, saya telah membeli sebuah buku tentang Ustaz Nursi yang ditulis oleh Wan Jafree. Kebetulan saya tidak pernah tahu tentang Ustaz Nursi, jadi buku itulah yang membuka gerbang pengenalan dengan tokoh agung ini. Semoga Allah memberkati Ustaz Wan Jafree.

Ustaz Nursi dilahirkan di Nurs, Anatolia, Turkey, pada 1877. Dibesarkan dalam keluarga yang sangat wara' dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Said Nursi sejak kecil lagi memiliki pemikiran dan kefahaman yang luar biasa. Persekitaran Nursi yang aman damai, gunung ganang yang merentasi daerah, gagah, membentuk peribadi berani, pantang dicabar dan berterus terang. Itulah sifat Nursi, malah sifat masyarakat Timur Turkey hingga hari ini.

Nyata sekali sifat-sifat itu merupakan bazrah kepada risalah agung karyanya itu. Rasail al-Nur tidak pernah bertolak ansur dengan kebatilan. Ketulenan isi risalah cahaya itu sudah pun teruji dengan tempoh yang lama Nursi dan muridnya diburu, dipenjara, dibuang, ditekan, diseksa diracun, dikhianat dan sebagainya. Namun Risalah Nur terbukti kebenarannya. Cahayanya yang terang mustahil untuk dipadam. Umpama mustahilnya menutup matahari yang terang benderang di siang hari.

Kebolehan Ustaz Nursi menguasai ilmu agama juga moden tidak dapat dipertikaikan. Seluruh Timur Turki sehingga ke Istanbul, masak benar dengan keilmuwan Nursi dan juga upayanya berdebat. Ketokohan Nursi dalam ilmu dan perjuangan tersebar ke seluruh dunia Islam. Tiada siapa pun yang dapat mengalahkannya. Keberaniannya sungguh luar biasa. Nursi menyertai perang dunia pertama sebagai panglima perang kepada askar yang mempertahankan Timur Anatolia dari serangan Rusia. Lantaran perang itu, Nursi menjadi tawanan di Rusia lebih dua tahun.

Rasa kecewa Nursi dengan kepimpinan Artarturk di Ankara membawanya menghayati dan menyelami ma'na al-Quran. Selepas mencapai pembebasan dari penjajah, benih-benih atheis begitu jelas dengan slogan Nationalisme melampau begitu ketara dan ketika itu Khilafah diambang kejatuhan. Nursi menyedari akan hilangnya jati diri ummat Islam. Tetapi masakan Artartuk dilawan dengan kekerasan, dan senjata? Nursi tahu hanya kebenaran al-Qur'an yang akan mensirnakan segala dogma palsu ideologi baru yang sesat.

Peralihan daripada Said Qadim kepada Said Jadid sungguh menakjubkan. Ustaz Nursi merakamkan penuh simbolik di dalam al-Mathnawi al-Arabi al-Nuri. Mathnawi merupakan inti-inti pemikiran dan kefahaman Nursi terhadap al-Quran, mengumpulkan pola-pola penting yang huraiannya terdampar di seluruh risalahnya, Rasail al-Nur. Risalah pertahanan untuk iman, risalah mukjizat al-Quran.


No comments: