Wednesday, April 23, 2008

Ahlul Bait Sebenar Tidak Mencerca Sahabat

1 comment:

secretman said...

dari Abdullah bin Abbas melalui rangkaian penyampai-penyampainya didalam buku ‘Hilyatul-Auliya’ telah berkata: ‘Apabila ayat al-Quran yang berikut ini diwahyukan: ‘Bagi mereka yang beriman dan beramal salih, pastinya mereka adalah makhluk yang terbaik. Balasan mereka disisi Allah adalah taman-taman yang mengalir air sungai dibawahnya, tinggal disana selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepadaNya, itu adalah untuk mereka yang takut kepada TuhanNya.’ [98:7 – 8], Nabi kepada Ali, telah berkata: ‘O Ali, makhluk yang terbaik [Khairul-bariyya] di dalam ayat yang suci ini merujuk kepada kamu dan pengikut-pengikut kamu [shia]. Pada hari dibangkitkan semula, kamu dan pengikut kamu [shia] akan diberikan suatu kedudukan yang mana Allah ridha dengan kamu, dan kamu akan ridha denganNya.’